• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự về quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội
Tác giả Đặng Văn Thực - Khoa Pháp luật Hình sự và Kiểm sát Hình sự, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Hoàng Văn Mạnh - Khoa Hình sự, trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1.
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 5
Năm xuất bản 2014
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1