• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Cải cách tư pháp - Phần đổi mới tổ chức hoạt động của Tòa án nhân dân
Mã số đề tài 86 - 98 - 011
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
  • Cải cách tư pháp
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm Nguyễn Tất Viễn
Năm bảo vệ

1991

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện KHPL
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề
Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng