• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Cơ sở khoa học nhằm xây dựng bộ giáo trình chuẩn cho Đại học Luật
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm GS.TS. Lê Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Tư pháp
Năm bảo vệ

2004

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin -Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

1. Tính chất, đặc điểm, nội dung và hình thức của giáo trình đào tạo đại học   

2. Bộ giáo trình chuẩn đào tạo đại học luật - quan niệm, tiêu chí, giá trị và phạm vi sử dụng    

3. Những đặc trưng của giáo trình chuẩn dành cho hệ đào tạo đại học luật ở Việt Nam    

4. Thực trạng của bộ giáo trình dùng để giảng dạy trong một số cơ sở đào tạo đại học luật tại Việt Nam   

5. Giáo trình trong các cơ sở đào tạo luật ở một số nước trên thế giới        

6. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới giáo trình môn học Lý luận về nhà nước và pháp luật ở các cơ sở đào tạo đại học luật ở nước ta hiện nay      

7. Xây dựng giáo trình chuẩn Luật hiến pháp                                

 

8. Cơ sở khoa học xây dựng giáo trình Luật hành chính - chương trình đại học -                                              

9. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng giáo trình môn Luật dân sự                                                                       

10. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện                                                     

11. Xây dựng giáo trình chuẩn Luật thương mại - Lý luận và thực tiễn                                                                

12. Quan điểm về việc xây dựng giáo trình Luật lao động chuẩn -

13. Phương pháp và kỹ năng viết giáo trình Luật tố tụng hình sự trong đào tạo đại học luật                 

14.Giáo trình Luật quốc tế trong đào tạo Luật ở nước ngoài -        

15. Nâng cao hiệu quả dạy học thông qua việc áp dụng bài giảng điện tử         

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng