• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Đảm bảo giá trị thực hiện của bảo lãnh thanh toán ngân hàng: Một số vướng mắc cần giải quyết
Tác giả Nguyễn Thùy Trang - Phó trưởng phòng Chiến lược phát triển, Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 2
Năm xuất bản 2014
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1