• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Xác định địa điểm trọng tài trong tố tụng trọng tài thương mại quốc tế
Tác giả TS. Trần Việt Dũng - Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 12
Năm xuất bản 2015
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1