• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Việt Nam và việc áp dụng pháp luật về chống bán phá giá
Tác giả ThS. Nguyễn Thu Hương - Viện Nhà nước và Pháp luật
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 12
Năm xuất bản 2015
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1