• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Về biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính
Tác giả TS. Cao Vũ Minh, Giảng viên Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Nguyễn Nhật Khanh, Giảng viên Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh.
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 06/2017
Năm xuất bản 2017
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin-Thư viện
Số lượng