• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tiêu đề Ngành Tư pháp 60 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành (Tập hợp các bài nói, bài viết của lãnh đạo Bộ Tư pháp về công tác của ngành từ 1945 đến 2005)
Lời dịch tiêu đề
Tác giả cá nhân
Tác giả tập thể Chủ biên: TS. Dương Thanh Mai; Nhóm biên tập: TS. Dương Thanh Mai, CN. Nguyễn Văn Hiển, CN. Nguyễn Minh Khuê, CN. Nguyễn Thị Thu Hương
Từ khóa
Năm xuất bản 2005
Chỉ số ISBN
Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc
Chỉ số UDC ...
Chỉ số BBK ...
Tiêu đề và thông tin trách nhiệm Ngành Tư pháp 60 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành (Tập hợp các bài nói, bài viết của lãnh đạo Bộ Tư pháp về công tác của ngành từ 1945 đến 2005)
Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về xuất bản, phát hành Nhà xuất bản Tư pháp, 2005
Mô tả vật lý
Thông tin tùng thư
Ghi chú chung
Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng 0
Hình ảnh số hóa thu nhỏ của bìa ấn phẩm
Người nhập tin
Người kiểm tra
Vật mang tin
Dạng tài liệu
Chỉ số phân loại ngôn ngữ