• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Mô hình tổ chức và hoạt động của ngành tư pháp giai đoạn 2011-2020
Danh mục các bài viết

1. Đánh giá thực trạng chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức của ngành tư pháp hiện nay - GS. TS Lê Hồng Hạnh, Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp;

2. Dự báo mô hình tổ chức của ngành tư pháp giai đoạn 2011-2020 - GS. TS. Nguyễn Tất Viễn, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, Bộ Tư pháp;

3. Vấn đề tổ chức và hoạt động của Viện Công tô ở Việt Nam giai đoạn từ nay đến 2020 - PGS. TS. LS. Phạm Hồng Hải, Phó chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam;

4. Vấn đề ọuản lý trại giam trong điều kiện Bộ Tư pháp thống nhất quản lý công tác thi hành án - TS. Nguyễn Thanh Thuỷ - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục thi hành án dân sự.

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin -Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 10