• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tư pháp
Danh mục các bài viết

STT

Tên chuyên đề

Tác giả

1.         

PHÁT BIỂU DẪN ĐỀ CỦA ĐỒNG CHÍ UÔNG CHU LƯU - Ủy viên Trung ương Đảng – Bộ trưởng Bộ Tư Pháp

 

2.         

LỜI CHÀO MỪNG CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN HÀNH - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

 

3.         

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỘT NỀN LẬP HIẾN THEO Ý TƯỞNG DÂN QUYỀN

NGUYỄN VĂN YỂU - Phó Chủ tịch Quốc hội

4.         

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN

GS. SONG THÀNH - Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh

5.         

TƯ TƯỞNG “TRĂM ĐIỀU PHẢI CÓ THẦN LINH PHÁP QUYỀN” CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

TS. NGUYỄN ĐÌNH LỘC - Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp

6.         

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NÊN TƯ PHÁP NHÂN DÂN VÀ CÁC CUỘC CẢI CÁCH TƯ PHÁP Ở VIỆT NAM

TS. UÔNG CHU LƯU - Ủy viên Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Tư pháp

7.         

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC XÉT XỬ

TS. NGUYỄN VĂN HIỆN - Ủy viên Trung ương Đảng Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

8.         

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

GS.TS. HOÀNG VĂN HẢO

9.         

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

LÊ THỊ THU BA - Thứ trưởng Bộ tư pháp & NGUYỄN TẤT NIÊN - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp

10.     

HỒ CHÍ MINH VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẠO ĐỨC VÀ PHÁP LUẬT

GS. VŨ KHIÊU

11.     

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG VÀ VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ LUẬT GIA TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC, HỘI NHẬP QUỐC TẾ

PHẠM QUỐC ANH - Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam

12.     

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGƯỜI CÁN BỘ TƯ PHÁP “PHỤNG CÔNG, THỦ PHÁP, CHÍ CÔNG VÔ TƯ” VÀ SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO CÁN BỘ TƯ PHÁP HIỆN NAY

PGS. TS. HOÀNG THẾ LIÊN - Thứ trưởng Bộ Tư pháp

13.     

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA PHÁP LÝ

GS. TSKH. ĐÀO TRÍ ÚC -Ủy viên Hội đồng Lý luận trung ương, Viện trưởng Viện Nhà nước và pháp luật, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội luật gia Việt Nam

14.     

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VÀ VAI TRÒ BÁO CHÍ PHÁP LUẬT TRONG CÔNG CUỘC  XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

TS. HỒNG VINH - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng – Văn hóa trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

15.     

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN GẮN VỚI HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN VÀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÁP LÝ PHỤC VỤ CÔNG CUỘC CẢI CÁCH TƯ PHÁP HIỆN NAY

TS. DƯƠNG THỊ THANH MAI - Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp & ThS. NGUYỄN VĂN CƯƠNG - Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp

16.     

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BÌNH ĐẲN NAM NỮ VÀ HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ NGÀNH TƯ PHÁP

TS. TRẦN VĂN QUẢNG - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tư pháp

17.     

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

PGS.TS. NGUYỄN TẤT VIỄN - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp

18.     

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỔI MỚI LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG NGÀNH TƯ PHÁP HIỆN NAY

TS. TRẦN THẤT - Vụ tưởng Vụ Hành chính tư pháp - Bộ Tư pháp

19.     

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN BÀO CHỮA CỦA CÔNG DÂN VÀ VIỆC VẬN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG LUẬT SƯ

TS. LS. PHAN TRUNG HOÀI - Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh

20.     

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG NGÀNH TƯ PHÁP NGHỆ AN TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH TƯ PHÁP HIỆN NAY

Sở Tư pháp Nghệ An

21.     

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TRÊN QUÊ HƯƠNG BÁC

PGS. TS NGUYỄN ĐÌNH HUÂN - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh & TS. NGUYỄN VĂN TỨ - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Vinh

 

22.     

BÁC HỒ RA THĂM ĐẢO CÁT BÀ – CÁT HẢI – HẢI PHÒNG

TRẦN ĐÔNG - Nguyên Thứ trưởng thứ nhất Bộ Tư pháp

23.     

HAI LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ

NGÔ VĂN THÂU - Nguyên Thẩm phán huyện Thanh Sơn – Phú Thọ

24.     

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI THẾ HỆ CÁN BỘ TƯ PHÁP THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

ThS. PHẠM TRỌNG CƯỜNG - Vụ Hành chính tư pháp – Bộ Tư pháp

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
Nơi tổ chức Thành phố Vinh - Nghệ An
Năm tổ chức

2004

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...