• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Chế định tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng trong Dự thảo Bộ luật Dân sự 2005 sửa đổi
Danh mục các bài viết

STT

Tên tham luận

Tác giả

1.

Tham luận 1: Tổng luận về chế định tài sản trong Dự thảo BLDS 2005 sửa đổi

 

PGS.TS Ngô Huy Cương, Chủ nhiệm Bộ môn Luật Dân sự, Khoa Luật ĐQHG Hà Nội

2.

Tham luận 2: Nhận xét tổng quan về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong  Dự thảo BLDS sửa đổi

 

ThS. Bùi Thanh Hằng, Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Luật Dân sự, Giám đốc Trung tâm NC QCN-QCD, Khoa Luật ĐQHG Hà Nội

3.

Tham luận 3: Chế định về giao kết hợp đồng trong Dự thảo BLDS 2005 sửa đổi

 

TS Nguyễn Bích Thảo: Giảng viên Bộ môn Luật Dân sự

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
Nơi tổ chức Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm tổ chức

2015

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...