• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Chế định quyền nhân thân trong Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi
Danh mục các bài viết

STT

Tên tham luận

Tác giả

1.

Tham luận 1: Tính hệ thống của các quy định về quyền nhân thân trong Dự thảo BLDS 2005 sửa đổi

PGS. TS Ngô Huy Cương, Chủ nhiệm Bộ môn Luật Dân sự, Khoa Luật ĐQHG Hà Nội

2.

Tham luận 2: Tổng quan về quyền nhân thân và đánh giá về sự ghi nhận quyền nhân thân trong Dự thảo BLDS sửa đổi

TS Nguyễn Thị Quế Anh, Phó Chủ nhiệm Khoa Luật ĐQHG Hà Nội

3.

Tham luận 3: Chế định quyền nhân thân trong Dự thảo BLDS sửa đổi: Tóm tắt ý kiến góp ý của các tổ chức xã hội dân sự trong khuôn khô Dự án GIG.

PGS. TS Vũ Công Giao, Phụ trách Bộ môn Luật Hiến pháp-Hành chính, Khoa Luật ĐQHG Hà Nội

4.

Tham luận 4: Một số phân tích, góp ý về việc bảo đảm quyền nhân thân của LGBT trong Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi

Mr. Lương Thế Huy, Nghiên cứu viên Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE)

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
Nơi tổ chức Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm tổ chức

2015

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...