• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Những giải pháp pháp lý cần xây dựng và hoàn thiện nhằm đảm bảo doanh nghiệp rút khỏi thị trường
Danh mục các bài viết

STT

Tên tham luận

Tác giả

1

Nhận diện các trường hợp khi doanh nghiệp rút khỏi thị trường

Tiến sĩ Trần Kim Chung

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

 

2

Những giải pháp pháp lý cần xây dựng và hoàn thiện nhằm đảm bảo doanh nghiệp rút khỏi thị trường

TS. Nguyễn Thị Dung Trường Đại học Luật Hà Nội 

3

Tình hình tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà nội, thực trạng và phương hướng hoàn thiện về thủ tục pháp luật

 Ths. Trần Minh Quang - Phòng ĐKKD 02 - Sở KH&ĐT Hà Nội

4

Thực trạng doanh nghiệp rút khỏi thị trường hiện nay và kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý về giải thể doanh nghiệp

Đỗ Tiến Thịnh - Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5

Một số suy nghĩ về vai trò của Nhà nước trước hiện tượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường ở nước ta hiện nay

TS. Nguyễn Văn Cương

Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp

 

6

Hoàn thiện pháp luật phá sản Việt Nam - Một số vấn đề cần trao đổi

Ths. Cao Đăng Vinh

Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tể, Bộ Tư pháp

 

7

Phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời gian vừa qua: Một số vấn đề kinh tế và vận dụng Luật Phá sản

TS. Lê Đăng Doanh

 

8

Pháp luật Phá sản năm 2004 - Quy định, thực tiễn thi hành và phương hướng, giải pháp hoàn thiện Luật Phá sản

Lê Mạnh Hùng, Thạc Sỹ Luật, Đại học Deakin, Australia, Trưởng phòng, Phòng nghiên cứu pháp luật quốc tế, Viện khoa học xét xử, Tòa án nhân dân tối cao 

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2012

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...