• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng nhìn từ khía cạnh cải cách tư pháp
Danh mục các bài viết

STT

Tên bài viết

Tác giả

1

Vụ kiện cơ sở sản xuất bánh mì Tiến phát gây ô nhiễm và những bất cập trong pháp luật và thực tiễn

Luật sư Trần Hồng Phong, Công ty luật hợp danh Ecolaw, Đoàn luật sư TP.HCM

 

2

Một số suy nghĩ về giải pháp tăng cường vai trò của người dân trong giám sát xã hội đối với hoạt động bảo vệ môi trường

TS. Nguyễn Văn Cương - Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

 

3

Tòa môi trường - Cơ chế mới cho những vụ việc liên quan đến ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Văn Tùng, Phó Trưởng phòng Tòa án nhân dân tối cao 

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
Nơi tổ chức
Năm tổ chức

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...