• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Thực hiện pháp luật trong hoạt động của lực lượng công an nhân dân để bảo vệ trật tự, an toàn xã hội ở nước ta hiện nay
Mã số luận văn 5. 05. 01
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Hành chính - tư pháp
Người thực hiện Đỗ Tiến Triển
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

1996

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...