• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Quyền sở hữu của công dân ở Việt nam
Mã số luận văn 5.05.15
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Luật kinh tế
Người thực hiện Hà Thị Mai Hiên
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

1996

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...