• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong luật hình sự Việt Nam
Mã số luận văn 5.05.14
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Luật hình sự
Người thực hiện Nguyễn Tất Viễn
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

1996

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...