• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Nguyên tắc công bằng trong Luật hình sự Việt nam
Mã số luận văn 5.05.14
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Luật hình sự
  • Luật tố tụng
Người thực hiện Võ Khánh Vinh
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

1993

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...