Bài trích tạp chí

STT Tên bài viết Tác giả Tên tạp chí Số tạp chí
1021 Tiếp cận công lý và các nguyên lý của nhà nước pháp quyền Vũ Công Giao - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa học pháp lý 03
1022 Tác động của Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam trong tiến trình hoàn thiện pháp luật kinh doanh Bất động sản ở Việt Nam Doãn Hồng Nhung - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa học pháp lý 03
1023 Chế định hợp đồng dân sự vô hiệu trước yêu cầu sửa đổi bổ sung Bộ Luật dân sự năm 2005 Bùi Thị Thanh Hằng - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa học pháp lý 03
1024 Chức năng của Tòa án trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp Nguyễn Ngọc Chí - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa học pháp lý 03
1025 Quy chế pháp lý quốc tế chung về biển, đảo và những vẫn đề cần áp dụng đối với Hoàng Sa, Trường Sa Nguyễn Bá Diễn - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa học pháp lý 03
1026 Cải cách tư pháp trong tổ chức quyền lực nhà nước Nguyễn Đăng Dung - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa học pháp lý 03
1027 Về phạm tội chưa đạt và một số hình thức phạm tội khác trong quá trình thực hiện tội phạm Trịnh Tiến Việt - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa học pháp lý 02
1028 Quan điểm và tiêu chí đánh giá chất lượng ban hành văn bản quản lý nhà nước Đỗ Đức Hồng Quang - Ủy ban Nhân dân phường Dịch Vọng Hậu, 36 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Khoa học pháp lý 02
1029 Tái phạm hành chính trong pháp luật hành chính và hình sự Việt Nam Trần Thị Lâm Thi - Học viện An ninh Nhân dân Khoa học pháp lý 02
1030 Nghiên cứu so sánh về Cơ cấu tổ chức của Viện Kiểm sát giữa Việt Nam và Trung Quốc Ngũ Quang Hồng - Trường Đại học Quảng Tây, Trung Quốc Khoa học pháp lý 02