Bài trích tạp chí

STT Tên bài viết Tác giả Tên tạp chí Số tạp chí
1021 Pháp luật về xác định lại giới tính - Những bất cập và hướng hoàn thiện Cao Vũ Minh - Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Tạp chí Dân chủ và Pháp luật 5
1022 Bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận cơ bản GS.TSKH. Lê Văn Cảm - Trưởng Bộ môn Tư pháp hình sự - Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội Tạp chí Dân chủ và Pháp luật 7
1023 Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật TS. Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; ThS. Lê Thị Uyên - Phó Chánh Văn phòng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp Tạp chí Dân chủ và Pháp luật 7
1024 Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia trong thương mại dịch vụ và khả năng áp dụng Điều XXI Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) ThS. Đào Thị Thu Hằng - Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh Tạp chí Dân chủ và Pháp luật 7