• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Nhận diện những giá trị và thách thức của việc “tư pháp hoá” các biện pháp xử lý hành chính khác
Danh mục các bài viết

Chuyên đề 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về biện pháp xử lý hành chính khác và việc tư pháp hóa các biện pháp này

ThS. Đặng Thanh Sơn - Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Chuyên đề 2: Những khó khăn, thách thức đối với việc “Tư pháp hóa” thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác - giải pháp và kiến nghị

Đ/c. Nguyễn Văn Hoàn - Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính

Chuyên đề 3: Những khó khăn, thách thức đối với cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan hành chính trong việc “tư pháp hóa” các biện pháp xử lý hành chính khác. Giải pháp và kiến nghị

Đ/c. Nguyễn Quốc Việt - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình Sự - Hành chính

Chuyên đề 4: Kinh nghiệm của các nước vê thủ tục xử lý các hành vi vi phạm pháp luật tương tự như các hành vi bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác của Việt Nam

ThS. Bùi Thị Nam - Phó trưởng phòng Pháp luật Hành chính - Vụ Pháp luật Hình sự, Hành chính

Chuyên đề 5: Tư pháp hóa biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn - những vấn đề lý luận và thục tiễn

Ban Nghiên cứu chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý ngành Viện Khoa học pháp lý

Chuyên đề 6: Những ý kiến trái chiều xung quanh việc sửa đổi biện pháp đưa vào cơ sỏ chữa bệnh trong dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính

Ban Nghiên cứu chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý ngành Viện Khoa học pháp lý

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2011

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1