• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Quản lý hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật
Danh mục các bài viết

1. Tình hình thực hiện Nghị định số 78/2008/NĐ-CP

Cục Trợ giúp pháp lý

2. Tham luận của Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh về việc thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP về hợp tác với nước ngoài về pháp luật

3. Tham luận của Sở Tư pháp Sơn La về việc quán triệt và thực hiện Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2010 của Chính phủ về quản lý hợp tác vói nước ngoài về pháp luật

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2011

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1