• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Góp ý hoàn thiện Dự thảo luật về Hội
Danh mục các bài viết

Báo cáo tổng quan về các vấn đề lớn còn nhiều ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật về Hội

Ông Đặng Đình Luyến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Bình luận tổng quan về chính sách của Dự án Luật về Hội

TS. Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển

Quyền tự do hiệp hội trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 và các văn klện quốc tế có tiên quan

GS.TS. Nguyễn Đăng Dung, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Bình luận về Cơ chế đảm bảo quyền tự do lập hội trong dự thảo Luật về Hội

GS.TS. Thái Vĩnh Thắng, Nguyên Chủ nhiệm Khoa Hành chính - Nhà nước, ĐH Luật Hà Nội

Bảo đảm quyền lập hội ở một số nước và kinh nghiệm có thể tham khảo cho Việt Nam

  1. Ông PeeterRaane, thành viên Ban Giám đốc Quỹ Rosa Luxemburg
  2. Ông Marko Lovrenkovic, Đồng Giám đốc Trung tâm nguồn NGO, VUFO
  3. Ông David Muehlke, Cán bộ chính trị, ĐSQ Hoa Kỳ tại Việt Nam
  4. Ông Vũ Tuấn Minh, chuyên gia UNDP

Những vấn đề phát sinh trong quản lý các tổ chức hội ở Việt Nam hiện nay

Ông Ngô Đức Thành; Phó Trưởng phòng công tác thanh niên và quản lý Hội, Sở Nội vụ TP, Hà Nội

Bình luận về quy định quản lý hội từ góc nhìn của tổ chức hội

Bà Trần Chung Châu, Giám đốc phát triển mạng lưới xã hội, Viện nghiên cứu xã hội kinh tế và môi trường (ISEE)

Cơ chế quản lý hội trong dự thảo Luật về Hội - Những bất cập và khuyến nghị

Ông Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng

Quản lý các tổ chức Hội có yếu tố nước ngoài và cơ chế đảm bảo quyền tự do lập hội; tham gia hội của người nước ngoài, người không quốc tịch trong dự thảo Luật về Hội

Ông Đôn Tuấn Phơng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Góp ý các Quy định về tài chính của hội đảm bảo tính tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm của tổ chức hội

TS. Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển

Nâng cao nhận thức về hội và một số kiến nghị về đổi mới cơ chế để phát triển hội

TS. Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi chính phủ, Bộ Nội vụ

Xây dựng Luật về Hội phù hợp vớỉ Hiệp định TPP và các cam kết quốc tế khác

Ông Đặng Đức San, Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐ, TB & XH

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
Nơi tổ chức Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Năm tổ chức

2016

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...