• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Chức năng kinh tế của Nhà nước trong 30 năm đổi mới - Nhìn từ góc độ pháp lý
Danh mục các bài viết

Chuyên đề: Một số vấn đề lý luận về chức năng kinh tế của Nhà nước - nhìn từ góc độ pháp lý.

TS. Nguyễn Văn Cương - Phó Viện trưởng - Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

Chuyên đề: Chức năng kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai và tài nguyên

Ông Trần Hoàng Hưng - Phó tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật - Bộ Tư pháp

Chuyên đề: Chức năng kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính

Ông Âu Danh Lâm - Vụ pháp chế - Bộ Tài chính

Chuyên đề: Chức năng kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Ông Vũ Huy Hoàng - Giảng viên Học viện Tư pháp

Chuyên đề: chức năng kinh tế của Nhà nước ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới

Ông Hồ Ngọc Hiển - Học viện Khoa học xã hội

Chuyên đề: Chức năng kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng.

Ông Phạm Tiến Sĩ - Vụ pháp chế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2016

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...