• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Vấn đề pháp luật đặt ra đối với lao động di cư kinh nghiệm Việt Nam kinh nghiệm Việt Nam và Trung Quốc
Danh mục các bài viết

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

Tổng quan về lao động di cư trong nước và những thách thức đặt ra ở Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

Trường Đại học Luật Hà Nội

2

Pháp luật Quốc tế về lao động di trú

ThS. Hà Thị Hoa Phượng

Trường Đại học Luật Hà Nội

3

Sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế là lao động nghèo nhập cư thành thị ở Việt Nam

TS. Vũ Minh Tiến

Viện công nhân công đoàn Tổng Liên đoàn LĐVN

4

Doanh nghiệp tuyển dụng lao động di cư từ nông thôn ra thành thị tại Việt Nam - Cơ hội và thách thức

TS. Nguyễn Quý Trọng

Trường Đại học Luật Hà Nội

5

Nghiên cứu các vấn đề pháp lý về việc đảm bảo tài chính của những người lao động di cư về quê hương lập nghiệp

GS.TS. Tô Dung

Chủ nhiệm phòng nghiên cứu luật dân sự và thương mại

Đại học Vân Nam

6

Một số vấn đề về thủ tục hành chính đối với lao động di cư

Vương Tấn Việt

Trường Đại học Luật Hà Nội

7

Phân tích vấn đề tội phạm là lao động nhập cư và các biện pháp phòng chống

Khanh Việt

Trường Đại học Luật Vân Nam

8

Nhà ở cho các lao động di cư tại các đô thị, các khu công nghiệp ở Việt Nam - Tiếp cận nghiên cứu từ góc độ chính sách pháp luật đất đai và nhà ở

PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến

Trường Đại học Luật Hà Nội

9

Nghiên cứu cải cách chế độ đất nông thôn dưới bối cảnh đô thị hóa kiểu mới

Châu Xương Phát

Phó giáo sư, tiến sĩ luật học, giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh Trường Đại học Luật Vân Nam, chuyên ngành: Luật kinh tế

10

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động di cư trong nước ở Việt Nam - Thực trạng và một số khuyến nghị

PGS.TS Trần Thị Thúy Lâm

Trường Đại học Luật Hà Nội

11

Bảo trợ xã hội đối với lao động di cư từ nông thôn ra thành thị ở Việt Nam - Thực trạng và một số vấn đề pháp lý đặt ra

TS. Đỗ Thị Dung

Trường Đại học Luật Hà Nội

12

Thưc trạng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của lao động di cư

PGS.TS. Nguyễn Hiền Phương

Trường Đại học Luật Hà Nội

13

Chăm sóc y tế đối với lao động di cư trong nước ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

TS. Nguyễn Xuân Thu

Học Viện Tư pháp

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Trường đại học Luật Hà Nội
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2017

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...