• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Xây dựng cơ chế pháp lý tạo việc làm cho người mãn hạn tù trong điều kiện kinh tế thị trường
Danh mục các bài viết

TT

TÊN THAM LUẬN

NGƯỜI VIẾT

Trang

1.

Tổng quan về cơ chế tạo việc làm cho người mãn hạn tù

ThS. Đinh Thị Mai Phương - CN. Lê Thị Hoàng Thanh - Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp

 

 

2.

Công tác tái hoà nhập cộng đồng cho đối tượng là người được tha tù, hết hạn tù trong giai đoạn hiện nay

Phạm Minh Hạ - Thượng tá - Trưởng phòng Khoa học - V26 - Bộ Công an

 

3.

Vấn đề việc làm của người mãn hạn tù

Đào Quang Vinh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội - Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội

 

4.

Vấn đề giải quyết việc làm cho người mãn hạn tù trở về cộng đồng

Phạm Văn Thanh - Trưởng phòng Chính sách Lao động - Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hà Tây

 

5.

Vai trò của chính quyền cơ sở với vấn đề tạo việc làm cho người mãn hạn tù

Phạm Sỹ Hùng - Dương Thị Phương Thảo - Cán bộ UBND Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội

 

6.

Vai trò của chính quyền cơ sở với vấn đề tạo việc làm cho người mãn hạn tù

Chu Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Tân An - huyện An Dũng, tỉnh Bắc Giang

 

7.

Tổ chức đào tạo dạy nghề với vấn đề việc làm cho người mãn hạn tù

Đỗ Huy Lai - Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề Quận Ba Đình

 

8.

Dạy nghề/lao động trong trại giam với vấn đề tạo việc làm của người mãn hạn tù

Chu Thị Hoa - Viện Khoa học pháp lý

 

9.

Doanh nghiệp với vấn đề làm việc của người mãn hạn tù

ThS. Luật học, Luật sư Đào Ngọc Lý - Trưởng phòng pháp chế và thanh tra - Tổng Cổng ty Chè Việt Nam

 

10.

Giải pháp về một cơ chế quản lý và hỗ trợ việc làm cho người được tha tù

Vũ Thị Minh Hồng, Chuyên viên chính - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN

 

11.

Hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng đối với người mãn hạn tù ở Nhật Bản: triết lý và vai trò của một số thiết chế

ThS. Nguyễn Văn Cương - Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp

 

12.

Thực tiễn công tác hỗ trợ tìm việc làm cho người mãn hạn tù

Lê Thị Hoàng Thanh (Tổng hợp)

 

13.

Giới thiệu một số mô hình hỗ trợ việc làm cho người mãn hạn tù

Lê Thị Hoàng Thanh (Tổng hợp)

 

14.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với vấn đề việc làm cho người mãn hạn tù

Nguyễn Đại Đồng - Vụ Chính sách Lao động việc làm

 

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2005

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1