• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Bảo hộ công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài
Tác giả TS.Nguyễn Thị Kim Ngân, Khoa Pháp luật quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội.
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 11/2018
Năm xuất bản 2018
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin và Thư viện
Số lượng