• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Pháp luật về gia nhập thị trường ở Việt Nam hiện nay
Tác giả PGS.TS.Phạm Hữu Nghị, ThS.Nguyễn Thu Dung, Viện Nhà nước và Pháp luật.
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 11/2018
Năm xuất bản 2018
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin và Thư viện
Số lượng