• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Nguyên tắc "biên độ đánh giá" đối với các quốc gia trong án lệ của Tòa án nhân quyền Châu Âu
Tác giả TS.Nguyễn Linh Giang, Viện Nhà nước và pháp luật
Từ khóa
  • Luật quốc tế
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 12/2018
Năm xuất bản 2018
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin và Thư viện
Số lượng