• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Thực trạng pháp luật và hướng hoàn thiện
Tác giả Phan Thành Nhân, ThS., Tòa án nhân dân huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Đỗ Thị Nhung, ThS., Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 12/2018
Năm xuất bản 2018
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin và Thư viện
Số lượng