• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Bảo vệ lao động nữ nhằm mục tiêu bình đẳng giới trong pháp luật lao động Việt Nam
Tác giả Lê Thị Hoài Thu, PGS.TS., Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội.
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 12/2018
Năm xuất bản 2018
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin và Thư viện
Số lượng