• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Rào cản pháp lý trong huy động, tiếp cận nguồn lực về vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp
Tác giả Phạm Thị Giang Thu, PGS.TS., Trường Đại học Luật Hà Nội.
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 12/2018
Năm xuất bản 2018
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin và Thư viện
Số lượng