• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Xử lý kết quả đối thoại trong tố tụng hành chính
Tác giả Nguyễn Hoàng Yến, ThS., Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh.
Từ khóa
  • Luật hành chính
  • Luật tố tụng
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 12/2018
Năm xuất bản 2018
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin và Thư viện
Số lượng