• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Bất cập trong các quy định về chủ thể sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013
Tác giả Nguyễn Thị Nga, PGS.TS., Khoa Pháp luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội.
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 12/2018
Năm xuất bản 2018
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin và Thư viện
Số lượng