• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Xóa án tích đối với pháp nhân thương mại bị kết án theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Tác giả ThS. Phan Thị Phương Hiền - Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 12/2017
Năm xuất bản 2017
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1