• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Hoàn thiện quy định về tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối.
Tác giả ThS. Võ Minh Kỳ
Từ khóa
  • Luật hình sự
Tên tạp chí Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 01
Năm xuất bản 2019
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện
Số lượng 1