• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Hoàn thiện pháp luật về bảo đảm tính hiệu quả của các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
Danh mục các bài viết

1. Mối quan hệ giữa pháp luật và bảo đảm tính hiệu quả của các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

TS. Võ Đình Toàn - Phó Viện trưởng, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp lý

2. Tái cơ cấu nền kinh tế và vấn đề đầu tư công

PGS. TS. Trần Đình Thiên - Viện trưởng, Viện Kinh tế Việt Nam

3. Nâng cao hiệu quả chi tiêu và mua sắm của Chính phủ

PGS.TS. Đặng Văn Thanh - Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính VAFI

4. Pháp luật về lập, phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước - Một số khó khăn vướng mắc

PGS.TS. Dương Đăng Huệ - Vụ trưởng, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp

5. Vai trò của pháp luật trong nâng cao hiệu quả đầu tư công ở Việt Nam

PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa

6. Thực trạng pháp luật về quản lý vốn ngân sách nhà nước sử dụng cho đầu tư và phương hướng hoàn thiện

Lê Tuấn Anh - Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

7. Hiệu quả triển khai các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

ThS. Phạm Hoài Chung - GĐ. Trung tâm Giao thông địa phương, Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2011

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1