• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Hoàn thiện báo cáo rà soát Luật Thương mại
Danh mục các bài viết

1. Một số ý kiến bổ sung Báo cáo rà soát Luật Thương mại Việt Nam 2005

LS. Võ Nhật Thăng  - Trọng tài viên VIAC

2. Góp ý Báo cáo rà soát Luật Thương mại

Trần Thị Quang Hồng - Phó Trưởng ban NCPL Dân sự - Kinh tế, Viện Khoa học pháp lý

3. Bình luận nghiên cứu rà soát Luật Thương mại 2005

Phạm Đình Thưởng

4. Bình luận Luật Thương mại 2005

Ngô Việt Hòa - Công ty Luật Russin &Vecchi

5. Về Dự thảo Báo cáo rà soát Luật Thương mại 2005

Hà Văn Tăng - Nguyên Cục trưởng Cục Văn hoá thông tin cơ sở; Nguyên Tổng thư ký Hiệp Hội quảng cáo Việt Nam

6. Nhận xét Dự thảo Báo cáo rà soát Luật Thương mại 2005

7. Góp ý Báo cáo rà soát Luật Thương mại

Đinh Kim Anh - Trưởng phòng Tư vấn pháp luật

8. Một số bất cập của Luật Thương mại 2005 nhìn từ thực tiễn giải quyết các tranh chấp thương mại tại Việt Nam

PGS. TS. Trần Văn Nam

9. Một số ý kiến góp ý về Báo cáo rà soát Luật Thương mại

TS. Doãn Hồng Nhung  - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Dự thảo Báo cáo rà soát Luật Thương mại năm 2005

TS. Vũ Đặng Hải Yến - Khoa Pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, trưởrng nhóm nghiên cứu

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
Nơi tổ chức Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Năm tổ chức

2011

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1