• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Thể chế xã hội phi chính thức và cơ chế điều chỉnh, tác động của nó đối với quá trình phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội
Danh mục các bài viết

1. Thể chế xã hội phi chính thức và cơ chế điều chỉnh, tác động của nó đối với quá trình phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội

Ban tổ chức Hội thảo

2. Tổ chức xã hội - một trong những thiết chế xã hội căn bản, quan trọng trong phát triển xã hội

Luật sư, TS. HOÀNG NGỌC GIAO, Phó Viện trưởng, Viện nghiên cứu

Chính sách, Pháp luật và Phát triển – PLD

3. Tôn giáo và thể chế xã hội ở Việt Nam hiện nay 

GS. TS. Đỗ Quang Hưng, Viện Nghiên cứu Tôn giáo

4. Đạo đức trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội 

Bùi Ngọc Sơn, Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà nội

5. Luật tục, phong tục tập quán và hương ước với quản lý và phát triển xã hội 

Bùi Xuân Đính

Từ khóa
  • Luật hành chính
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2009

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện
Số lượng 1