• Thuộc tính
 • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Một số vấn đề lý luận về khung pháp luật môi trường ở Việt Nam
Danh mục các bài viết
 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xác định đối tượng, phạm vi điều chỉnh của khung pháp luật môi trường Việt Nam

PGS.TS Phạm Hữu Nghị, Viện Nhà nước và Pháp luật

 1. Khái niệm, đặc điểm khung pháp luật môi trường Việt Nam

PGS.TS Phạm Duy Nghĩa – Phạm Anh Tú

Khoa Luật, trường Đại học quốc gia

 1. Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về môi trường ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay

ThS.Hoàng Minh Sơn

Vụ Pháp chế, Bộ Công an

 1. Mối quan hệ giữa pháp luật môi trường với pháp luật xử lý vi phạm hành chính, dân sự và hình sự

Võ Văn Tuyển

Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp

 1. Luật pháp quốc tế về bảo vệ môi trường và một số vấn đề đặt ra cho pháp luật về môi trường ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

TS.Nguyễn Trường Giang

Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Ngoại giao

ThS. Nguyễn Văn Hiển, Viện Khoa học Pháp lý

 1. Nghiên cứu, phân tích sự tác động qua lại giữa pháp luật môi trường và như\ngx yếu tố kinh tế - xã hội

TS.Đặng Vũ Huân

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư pháp

 1. Vai trò và xu hướng phát triển của pháp luật môi trường trong điều kiện hiện nay

Đào Bảo Ngọc

Viện Nhà nước và Pháp luật

 1. Điều kiện đảm bảo khung pháp luật bảo vệ môi trường thực thi hiệu quả

ThS. Đinh Mai Phương – Chu Thị Hoa

Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp

 1. Ảnh hưởng của pháp luật về bảo vệ môi trường đến quyền sở hữu, quyền kinh doanh của người dân và cách tính bồi thường

TS.Nguyễn Kim Thoa

Bộ Tư pháp

 

Từ khóa
 • Môi trường
Cơ quan tổ chức
 • Viện khoa học pháp lý
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm thông tin thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...