• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Tổ chức và hoạt động công chứng nhà nước ở nước ta hiện nay
Mã số luận văn 5.05.05
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Công chứng
  • Luật nhà nước
Người thực hiện Dương Khánh
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

2002

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1