• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Một số quan điểm về khái niệm các tội xâm phạm an ninh quốc gia trong luật hình sự Việt Nam
Tác giả ThS. Phùng Văn Tài - Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 2
Năm xuất bản 2014
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1