Bài trích tạp chí

STT Tên bài viết Tác giả Tên tạp chí Số tạp chí
1 Một số góp ý cho dự thảo Luật Ban hành quyết định hành chính ThS. Nguyễn Hoàng Yến - Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh ThS. Nguyễn Thị Bích Phượng - Đại học Tây Đô Nhà nước và pháp luật 3
2 Một số góp ý cho Dự thảo Luật về Hội Trương Hồng Quang - Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp Nhà nước và Pháp luật 11
3 Một số góp ý về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên trong dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi) TS. Võ Thị Kim Oanh - Khoa Luật Hình sự, trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; ThS. Lê Thị Thùy Dương - Khoa Luật Hình sự, trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Nhà nước và Pháp luật 11
4 Một số bất cập trong áp dụng pháp luật về bạo trợ xã hội đối với người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay ThS. Hoàng Kim Khuyên - Viện Nhà nước và Pháp luật Nhà nước và Pháp luật 10
5 Một số bất cập trong các quy định hiện hành về quyền bào chữa của bị can, bị cáo tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ThS. Huỳnh Trung Trực - Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước Nhà nước và Pháp luật 9
6 Nhóm tội phạm có tổ chức theo Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và vấn đề hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam ThS. Bùi Đình Tiến - Trường Đại học An ninh nhân dân Nhà nước và Pháp luật 6
7 Đổi mới mối quan hệ giữa đảng với nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay TS. Nguyễn Văn Quang - Học viện Chính trị khu vực III Nhà nước và pháp luật 3
8 Định hướng hoàn thiện luật tổ chức Chính phủ theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013 ThS. Cao Vũ Minh & ThS. Lê Thị Mơ - Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Nhà nước và pháp luật 1
9 Một số bất cập trong việc áp dụng tập quán thương mại ở Việt Nam hiện nay ThS. Nguyễn Mạnh Thắng - Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 Nhà nước và pháp luật 12
10 Hoàn thiện pháp luật về thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam hiện nay ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy - Viện Nhà nước và Pháp luật Nhà nước và pháp luật 11