Bài trích tạp chí

STT Tên bài viết Tác giả Tên tạp chí Số tạp chí
21 Hoàn thiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành về thủ tục rút gọn ThS. Thái Chí Bình - Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang Nhà nước và pháp luật 9
22 Xem xét vụ Philippines kiện Trung Quốc đối với tranh chấp ở biển đông và kinh nghiệm cho Việt Nam ThS. Bạch Thị Nhã Nam - Khoa Luật, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Nhà nước và pháp luật 8
23 Xem xét vụ Philippines kiện Trung Quốc đối với tranh chấp ở biển đông và kinh nghiệm cho Việt Nam ThS. Bạch Thị Nhã Nam - Khoa Luật, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Nhà nước và pháp luật 8
24 Hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự về quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội Đặng Văn Thực - Khoa Pháp luật Hình sự và Kiểm sát Hình sự, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Hoàng Văn Mạnh - Khoa Hình sự, trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1. Nhà nước và pháp luật 5
25 Quyền hạn điều tra của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm và lực lượng Cảnh sát biển theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam ThS. Ngô Văn Vịnh - Bộ môn Pháp luật, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI Nhà nước và Pháp luật 4
26 Những điểm mới trong nội dung các quy định về tài nguyên và môi trường của Hiến pháp sửa đổi PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến Nhà nước và Pháp luật 4
27 Mối quan hệ giữa Quốc hội và Kiểm toán nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi TS. Hoàng Văn Tú - Viện Nghiên cứu lập pháp Nhà nước và Pháp luật 4
28 Chính quyền địa phương trong Hiến pháp sửa đổi PGS. TS. Vũ Thư - Viện Nhà nước và Pháp luật Nhà nước và Pháp luật 4
29 Nguyên tắc nội luật hoá các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên TS. Nguyễn Thị Thuận - Đại học Luật Hà Nội Nhà nước và Pháp luật 4
30 Hiệp định thương mại tự do trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế TS. Lê Mai Thanh - Viện Nhà nước và Pháp luật Nhà nước và Pháp luật 4