Bài trích tạp chí

STT Tên bài viết Tác giả Tên tạp chí Số tạp chí
21 Giải thích điều ước quốc tế theo quy định của công ước Viên năm 1969 và pháp luật Việt Nam ThS.Trần Hiếu Duy Minh, Khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao Nhà nước và Pháp luật 10/2018
22 Sự chồng chéo giữa biện pháp khắc phục hậu quả với các hình thức xử phạt trong pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính TS.Cao Vũ Minh, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh Nhà nước và Pháp luật 10/2018
23 Một số quan niệm về pháp quyền trên thế giới PGS.TS.Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật Nhà nước và Pháp luật 10/2018
24 Kiểm soát của cơ quan lập pháp đối với cơ quan hành pháp ở Việt Nam ThS.Nguyễn Mạnh Hùng, ThS.Trương Thị Minh Thùy, Khoa Luật Hành chính – Nhà nước, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh Nhà nước và Pháp luật 10/2018
25 Nhận diện điều kiện kinh doanh ở Việt Nam hiện nay và một số khuyến nghị Th.S.Nguyễn Thu Dung, Viện Nhà nước và pháp luật Nhà nước và Pháp luật 10/2018
26 Đánh giá tính hợp hiến của việc giới hạn quyền hiến định: thách thức và xu hướng TS.Bùi Tiến Đạt, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhà nước và Pháp luật 10/2018
27 Thủ tục tố tụng đối với pháp nhân thương mại tại giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Phí Thành Chung, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội Nhà nước và Pháp luật 10/2018
28 Khái niệm doanh nghiệp nhà nước theo các hiệp định thương mại tự do và pháp luật Việt Nam ThS.Nguyễn Thu Thủy, Khoa Pháp luật quốc tế, Đại học Luật Hà Nội. Nhà nước và Pháp luật 04/2017
29 Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hệ thống kiểm soát nội bộ của các chủ thể kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam PGS.TS.Phạm Thị Giang Thu, Đại học Luật Hà Nội. Nhà nước và Pháp luật 04/2017
30 Thu hồi đất vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án theo Luật Đất đai năm 2013 Nguyễn Quang Thành, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp. Nhà nước và Pháp luật 04/2017