Bài trích tạp chí

STT Tên bài viết Tác giả Tên tạp chí Số tạp chí
21 Hiệp định thương mại tự do trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế TS. Lê Mai Thanh - Viện Nhà nước và Pháp luật Nhà nước và Pháp luật 4
22 Một số vấn đề về kiểm soát tập trung kinh tế của pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm chung từ một số quốc gia TS. Trần Thị Thu Phương - Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương mại Nhà nước và Pháp luật 4
23 Khái niệm bảo đảm pháp lý quyền tiếp cận thông tin Lê Thị Hồng Nhung Nhà nước và Pháp luật 4
24 Về khái niệm văn hóa pháp luật TS. Ngọ Văn Nhân - Trường Đại học Luật Hà Nội Nhà nước và Pháp luật 4
25 Nhận tài sản bảo đảm là phần vốn góp: Từ quy định pháp luật đến thực tiễn Bùi Đức Giang - Công ty Luật Audier and Partners Vietnam LLC & NCS khoa Luật, Đại học Paris 2 Panthéon Assas, Pháp Nhà nước và Pháp luật 4
26 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định tại Điều 202 Bộ luật Hình sự hiện hành về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ThS. Cao Việt Cường - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Nhà nước và Pháp luật 4
27 Hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân Nguyễn Văn Hưng - Bộ môn Pháp luật, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I Nhà nước và Pháp luật 3
28 Một số vấn đề phát sinh khi thực hiện Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi nilông thân thiệnvới môi trường Nguyễn Thị Thu Trang - Phân hiệu trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh Nhà nước và Pháp luật 2
29 Tổ chức tội phạm trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành Đặng Văn Thực - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Lê Xuân Lục - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Nhà nước và Pháp luật 2
30 Một số quan điểm về khái niệm các tội xâm phạm an ninh quốc gia trong luật hình sự Việt Nam ThS. Phùng Văn Tài - Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I Nhà nước và Pháp luật 2