• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia trong thương mại dịch vụ và khả năng áp dụng Điều XXI Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS)
Tác giả ThS. Đào Thị Thu Hằng - Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh
Từ khóa
  • Luật kinh tế
Tên tạp chí Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Số tạp chí 7
Năm xuất bản 2010
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng