• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Những quy định của pháp luật hiện hành trong công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp
Danh mục các bài viết

1. Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và phân công nhiệm vụ đối với công tác tiếp công dân; giải quyết; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của Viên kiểm sát nhân dân tối cao các cấp - Lưu Tam Thanh, Phòng 7 - VKSND Tỉnh Đồng Nai;

2. Một số nội dung về kết quả tổng kết Quy chế số 59/QĐđ-VKSTC-V7 ngày 06/02/2006 và Quyết định số 487/QĐ-VKSTC-V7 ngày 04/9/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (gọi tắt là qui chế 59 và quyết định 487);

3. Những quy định của pháp luật và viện kiểm sát nhân dân trong công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp - Hà Như Khuê, Vụ trưởng vụ 7;

4. Một số vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính của viện kiểm sát nhân dân các cấp - Trần Minh Sơn, Trưởng phòng 7 VKSND tỉnh Vĩnh Phúc;

5. Một số vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự của viện kiểm sát các cấp tại thành phố Cần Thơ - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ;

6. Đổi mới mối quan hệ phối hợp giữa đơn vị khiếu tố và đơn vị kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử hình sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự của vks hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế - Viện kiểm sát nhân dân Thừa Thiên Huế

7. Một số vấn đề cần lưu ý khi triển khai thi hành luật tiếp công dân - Vụ Khiếu Tố

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Nơi tổ chức
Năm tổ chức

2014

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Số lượng ...