• Địa chỉ:      60 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội
  • Fax:            04.62739753
  • Thư điện tử:      huonghmt70@yahoo.com
Website:      http://khpl.moj.gov.vn