Bài trích tạp chí

STT Tên bài viết Tác giả Tên tạp chí Số tạp chí
11 Giải pháp hoàn thiện các điều kiện thực hiện dân chủ đại diện ở Việt Nam Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS., Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhà nước và Pháp luật 11/2018
12 Bất cập và hướng hoàn thiện quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 Châu Hoàng Thân, ThS., Khoa Luật, trường Đại học Cần Thơ. Nhà nước và Pháp luật 11/2018
13 Vai trò giám sát xã hội của các tổ chức xã hội đối với các vấn đề về quyền con người Nguyễn Như Phát, PGS.TS., Viện Nhà nước và Pháp luật. Nhà nước và Pháp luật 11/2018
14 Pháp luật về gia nhập thị trường ở Việt Nam hiện nay PGS.TS.Phạm Hữu Nghị, ThS.Nguyễn Thu Dung, Viện Nhà nước và Pháp luật. Nhà nước và Pháp luật 11/2018
15 Bảo hộ công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài TS.Nguyễn Thị Kim Ngân, Khoa Pháp luật quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội. Nhà nước và Pháp luật 11/2018
16 Pháp luật về vị trí, vai trò và cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần ThS.Cao Thanh Huyền, Trường Đại học Luật Hà Nội. Nhà nước và Pháp luật 11/2018
17 Tính chuyên nghiệp của Đại biểu quốc hội ở Việt Nam hiện nay TS.Phan Thanh Hà, Viện Nhà nước và Pháp luật – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Nhà nước và Pháp luật 11/2018
18 Bài học kinh nghiệp từ vụ khởi kiện Indonesia áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn lạnh nhập khẩu từ Việt Nam Nguyễn Ngọc Hà, Khoa luật - Trường Đại học Ngoại thương Nhà nước và Pháp luật 11/2018
19 Một số bất cập trong các quy định về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện ThS.Phạm Thị Thi, Trường Đại học Tài chính – Kế toán. Nhà nước và Pháp luật 10/2018
20 Hạn chế quyền con người theo các điều ước quốc tế về nhân quyền PGS.TS.Lê Mai Thanh, Viện Nhà nước và Pháp luật. Nhà nước và Pháp luật 10/2018