Bài trích tạp chí

STT Tên bài viết Tác giả Tên tạp chí Số tạp chí
11 Một số bất cập trong các quy định hiện hành về quyền bào chữa của bị can, bị cáo tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ThS. Huỳnh Trung Trực - Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước Nhà nước và Pháp luật 9
12 Nhóm tội phạm có tổ chức theo Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và vấn đề hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam ThS. Bùi Đình Tiến - Trường Đại học An ninh nhân dân Nhà nước và Pháp luật 6
13 Đổi mới mối quan hệ giữa đảng với nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay TS. Nguyễn Văn Quang - Học viện Chính trị khu vực III Nhà nước và pháp luật 3
14 Định hướng hoàn thiện luật tổ chức Chính phủ theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013 ThS. Cao Vũ Minh & ThS. Lê Thị Mơ - Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Nhà nước và pháp luật 1
15 Một số bất cập trong việc áp dụng tập quán thương mại ở Việt Nam hiện nay ThS. Nguyễn Mạnh Thắng - Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 Nhà nước và pháp luật 12
16 Hoàn thiện pháp luật về thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam hiện nay ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy - Viện Nhà nước và Pháp luật Nhà nước và pháp luật 11
17 Độc lập của thẩm phán từ phương diện đạo đức và pháp luật ThS. Quản Thị Ngọc Thảo - Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nhà nước và pháp luật 10
18 Về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh và cấm đi khỏi nơi cư trú trong tố tụng hình sự ThS. Nguyễn Ngọc Kiện - Khoa Luật - Đại học Huế Nhà nước và pháp luật 10
19 Hoàn thiện quy chế pháp lý chống độc quyền đối với loại hình doanh nghiệp “public utilities” ThS. Đào Ngọc Báu - Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nhà nước và pháp luật 10
20 Hoàn thiện pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay PGS. TS. Trần Ngọc Dũng - Đại học Luật Hà Nội Nhà nước và pháp luật 9