Bài trích tạp chí

STT Tên bài viết Tác giả Tên tạp chí Số tạp chí
31 Đảm bảo giá trị thực hiện của bảo lãnh thanh toán ngân hàng: Một số vướng mắc cần giải quyết Nguyễn Thùy Trang - Phó trưởng phòng Chiến lược phát triển, Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin Nhà nước và Pháp luật 2
32 Hoàn thiện quy định về quyền hạn sửa bản án sơ thẩm trong tố tụng hình sự Nguyễn Khắc Quang - Toà án quân sự Trung ương Nhà nước và Pháp luật 2
33 Các hình thức công nhận hôn nhân đồng giới trên thế giới và sự lựa chọn cho Việt Nam ThS. Cao Vũ Minh - trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Nhà nước và Pháp luật 2
34 Xác định tư cách tham gia tố tụng của người bị hại trong Tố tụng hình sự Việt Nam ThS. Đinh Thi Mai - Khoa Luật, Học viện Khoa học xã hội Nhà nước và Pháp luật 2
35 Bàn về giá trị pháp lý của biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ThS. Phạm Thị Hương Lan - Viện Nhà nước và Pháp luật. Nhà nước và Pháp luật 2
36 Quyền miễn trừ quốc gia: Quan điểm của một số quốc gia trên thế giới TS. Nguyễn Văn Cương - Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp Nhà nước và Pháp luật 2
37 Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và ảnh hưởng của chúng đến hoạt động quản trị công ty ThS. Nguyễn Việt Khoa - Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Nhà nước và Pháp luật 2
38 Chế độ làm việc của các cơ quan nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi TS. Nguyễn Thị Minh Hà - Khoa Nhà nước và pháp luật, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Nhà nước và Pháp luật 2
39 Các thông số của tình hình tội phạm chống người thi hành công vụ tại thành phố Hồ Chí Minh Hồ Thế Hòe & Bùi Phan Khánh Linh Nhà nước và Pháp luật 1
40 Cơ chế hỗ trợ Đại biểu Quốc hội trong thực hiện quyền trình sáng kiến pháp luật: Thực trạng và giải pháp TS. Hoàng Văn Tú - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Nhà nước và Pháp luật 1