• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Tổ chức tội phạm trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành
Tác giả Đặng Văn Thực - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Lê Xuân Lục - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 2
Năm xuất bản 2014
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1