• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
Tác giả Nguyễn Văn Hưng - Bộ môn Pháp luật, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 3
Năm xuất bản 2014
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1